BIPWtorek, 30.5.2023

Umowa podpisana

Umowa podpisana
Podpisy pod umową złożyli: Starosta Gnieźnieński - Krzysztof Ostrowski, Wicestarosta Gnieźnieński - Piotr Gruszczyński oraz Skarbnik Powiatu - Aleksandra Piątkowska - Radom.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury oraz z budżetu Powiatu.

Projekt pn. "Dobre miejsce, królewska tradycja" ma na celu promocję produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego i obejmuje:
  • Szlak Piastowski;
  • Turystykę aktywną;
  • Agroturystykę;
  • Turystykę Pielgrzymkową;
  • Lednicki Park Krajobrazowy;
  • Gnieźnieńską Kolej Wąskotorową.
Głównym celem projektu jest rozwój społeczno - gospodarczy Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez rozwój turystyki na jego terenie. Celami pośrednimi są natomiast przybliżenie mieszkańcom Powiatu ww. produktów turystycznych, a także wydłużenie sezonu turystycznego, również dla gości spoza granic Powiatu.

Projekt jest realizowany od lipca 2006 r., a jego zakończenie nastąpi w październiku br.

Katarzyna Kraska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki