BIPPiątek, 02.6.2023

Porozumienie pomiędzy powiatami Teltow-Flaeming i gnieźnieńskim

Porozumienie pomiędzy powiatami Teltow-Flaeming i gnieźnieńskim
Porozumienie zostało parafowane przez starostę gnieźnieńskiego Krzysztofa Ostrowskiego, wicestarostę Piotra Gruszczyńskiego oraz pełnomocnika starosty Teltow-Flaeming Wilfrieda Henschela.

Efektem porozumienia ma być utworzenie w Gnieźnie Centrum Kształcenia Praktycznego. Podobne centrum od wielu już lat istnieje na terenie Teltow-Flaeming i skutecznie przyczynia się do walki z bezrobociem i rozwoju gospodarczego regionu. Dzięki zawartej współpracy przedstawiciele powiatu gnieźnieńskiego będą mogli korzystać z niemieckich doświadczeń. Jak zapowiedział Reiner Rabe, prezes ZAL (Centrum Kształcenia Ustawicznego), strona niemiecka może wesprzeć gnieźnieńskie centrum poprzez dostarczenie potrzebnych do kształcenia maszyn. Zawarte porozumienie upoważnia ponadto do pozyskiwania środków unijnych – krajowych, regionalnych i ponadregionalnych.

Podczas spotkania w Gnieźnie ustalono utworzenie trzech grup roboczych: ds. treści i kierunków kształcenia centrum, ds. statutowo - finansowo - prawnych i biznesplanu na co najmniej pięć lat oraz ds. środków unijnych. Do 20 czerwca strony wyznaczą członków tych grup. Do końca sierpnia natomiast mają być gotowe propozycje rozwiązań do realizacji partnerstwa.

Planowane jest także sympozjum na temat rozwiązań stosowanych w zakresie szkolenia zawodowego, finansowanego z funduszy UE.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki