BIPŚroda, 07.6.2023

VIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

VIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Proponowany porządek obrad
(wstępny)
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Raport o stanie oświaty w Powiecie Gnieźnieńskim.
  Dyskusja.
 8. Kultura i sport w Powiecie Gnieźnieńskim.
  Dyskusja.
 9. Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy. Dostosowanie profilu i jakości kształcenia zawodowego do potrzeb przedsiębiorców.
  Dyskusja.
 10. Realizacja socjalnego wspomagania uczniów i studentów.
  Dyskusja.
 11. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w obliczu zbliżającego się lata i związanego z tym zwiększonego zagrożenia pożarowego.
 12. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie: nadania Zespołowi Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych w Gnieźnie imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.
   2. w sprawie: utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie
   3. w sprawie: wynajęcia pomieszczeń poddasza budynku w Gnieźnie przy ul. Św. Jana 9
   4. w sprawie: wyboru delegata Powiatu Gnieźnieńskiego do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" w Poznaniu
   5. w sprawie: odwołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
   6. w sprawie: odwołania członków komisji stałych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
   7. w sprawie: uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnienskiego
   8. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/354/2006 z dnia 25 września 2006r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy - remontu drogi powiatowej nr 2168 P (Palędzie Dolne) - granica województwa - Kruchowo
   9. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/323/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy ul. Wschodniej w Gnieźnie - droga powiatowa nr 2289 P
   10. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/324/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej budowy chodnika przy drodze nr 2169 P w m. Trzemeszno
   11. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/325/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2215 P w m. Piekary
   12. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu, zabudowanej urządzeniem energetycznym - stacją transformatorową, położonej w Gnieźnie przy ulicy 3 Maja stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego
   13. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu, zabudowanej urządzeniem energetycznym - stacją transformatorową, położonej w Gnieźnie przy ulicy Kasprowicza stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego
   14. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Czerniejewo
   15. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Trzemeszno
   16. w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku szkolnego w Gnieźnie z zamianą kotłów węglowych na kotły opalane gazem ziemnym GZ-35 i modernizacja systemu ogrzewania. Ułożenie 80 m2 kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u. (ul. Powstańców Wielkopolskich)"
   17. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
   18. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2007 rok
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 3. Wolne głosy i informacje.
 4. Zakończenie sesji.

  Przewodnicząca Rady Powiatu

  Danuta Winiarska
  drukuj:
  udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki