BIPPoniedziałek, 29.5.2023

VIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

VIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Radnym przedstawiony został raport o stanie oświaty. Zawiera on m.in. informacje dotyczące ilości placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest starostwo, liczby zatrudnionych w nich pracowników, a także uczniów. Z raportu można się ponadto dowiedzieć, jakie jest wyposażenie placówek i jakie remonty będą w nich wykonywane w tym roku oraz w latach najbliższych. Wyszczególnione zostały również osiągnięcia naukowe młodzieży.

Sporo uwagi poświęcono kwestii dostosowania profilów kształcenia do rynku pracy. Jest to jedno z ważniejszych zadań Zarządu Powiatu.

Podczas sesji przedstawione zostało także sprawozdanie na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego w związku z rozpoczynającym się latem.

Radni przyjęli ponadto uchwały dotyczące:

  • Nadania Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
  • Utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie
  • Wynajęcia pomieszczeń poddasza budynku w Gnieźnie przy ul. Św. Jana 9
  • Wyboru delegata Powiatu Gnieźnieńskiego do Stowarzyszenia ,,Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych\'\' w Poznaniu
  • Odwołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
  • Odwołania członków komisji stałych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
  • Uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
  • Zmiany uchwały nr XXXVIII/354/2006 z dnia 25 września 2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy - remontu drogi powiatowej nr 2168 P (Palędzie Dolne)-granica województwa-Kruchowo
  • Zmiany uchwały nr XXXVII/323/2006 z dnia 29 czerwca 2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy ul. Wschodniej w Gnieźnie - droga powiatowa nr 2289 P
  • Zmiany uchwały nr XXXVII/324/2006 z dnia 29 czerwca Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej budowy chodnika przy drodze nr 2169 P w Trzemesznie
  • Wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu, zabudowanej urządzeniem energetycznym - stacją transformatorową, położonej w Gnieźnie przy ul. 3 Maja stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego
  • Wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu, zabudowanej urządzeniem energetycznym - stacją transformatorową, położonej w Gnieźnie przy ul. Kasprowicza stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego
  • Wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Czerniejewo
  • Wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Trzemeszno
  • Przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na zadanie ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku szkolnego w Gnieźnie z zamianą kotłów węglowych na kotły opalane gazem ziemnym GZ-35 i modernizacja systemu ogrzewania. Ułożenie 80 m kw. kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u.(ul. Powstańców Wielkopolskich)
  • Emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
  • Zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2007.

Treść uchwał znajduje się w dziale ,,uchwały\'\'.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki