BIPCzwartek, 08.6.2023

Badanie ruchu turystycznego

Badanie ruchu turystycznego

Trzy pary ankieterów w charakterystycznych czerwonych koszulkach można spotkać w miejscach, gdzie najczęściej pojawiają się turyści, czyli w okolicy Katedry, na ul. Tumskiej, na Rynku, na ul. Chrobrego i w hotelach. W badaniach, w roli ankieterów, biorą m.in. udział uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie działający w kole krajoznawczo - turystycznym.

W zależności od adresatów badań zostało przygotowanych kilka wersji kwestionariusza ankiet - dla gościa jednodniowego, dla turysty indywidualnego, dla grup młodzieżowych i dorosłych, dla turysty z kraju i zza granicy. Ankiety zostały przygotowane w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Docelowo ma zostać przebadana reprezentatywna grupa 1000 osób. Już wkrótce na portalu turystycznym www.turystyka.powiat-gniezno.pl zostanie umieszczona dla internautów ankieta w wersji polskiej i angielskiej. Na osoby, które wypełnią ankietę będzie czekała niespodzianka. Spośród wszystkich wypełnionych ankiet zostaną wylosowane dwie osoby, którym zostaną ufundowane nagrody w postaci weekendu w jednym ze znanych hoteli zlokalizowanych na terenie powiatu.

Zadanie na zlecenie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie realizuje grupa specjalistów pod kierownictwem dra Janusza Majewskiego. Badania są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu 1.4 "Dobre miejsce, królewska tradycja. Promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego".

Podsumowanie badań zaplanowano na koniec września br. W pobliżu 27 września obchodzonego jako Światowy Dzień Turystyki, odbędzie się konferencja podsumowująca wyniki badań. Do udziału w konferencji otrzymają zaproszenie przedstawiciele branży turystycznej z terenu powiatu oraz pracownicy urzędów gminnych odpowiedzialni za promocję na swoim terenie.

Badanie dot. ruchu turystycznego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego przeprowadzane na taką skalę odbywa się po raz pierwszy.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki