BIPNiedziela, 04.6.2023

„Sprawny dojazd” dla niepełnosprawnych

„Sprawny dojazd” dla niepełnosprawnych

Program składa się z dwóch obszarów: obszar A - to pomoc w zakupie samochodu osobowego lub oprzyrządowanego samochodu i obszar B - dotyczy pomocy w uzyskaniu prawa jazdy kat. B.

Adresatami pierwszego obszaru są pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (zatrudnione bądź uczące się), posiadające prawo jazdy kat B oraz ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, wydane z powodu znacznej dysfunkcji narządu ruchu, obejmującej co najmniej jedną kończynę dolną.

Drugą grupą osób, które mogą skorzystać z omawianej formy pomocy są dzieci niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli wymagają rehabilitacji leczniczej, a jeden z rodziców lub opiekun prawny posiada prawo jazdy kat. B.

Pomoc w tym obszarze dotyczy dofinansowania zakupu nowego samochodu bez oprzyrządowania lub w przypadku samochodów oprzyrządowanych nie starszych niż trzyletniego. Wysokość dofinansowania zależna jest od dochodów przypadających na członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy oraz oprzyrządowania samochodu i wynosi od 4 tys. 045 zł do 19 tys. 780 zł, lecz nie więcej niż 50 proc. zakupionego samochodu.

Natomiast z obszaru B mogą skorzystać osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu.

Pomoc dotyczy dofinansowania kosztów uzyskania prawa jazdy: kursu i egzaminów w kwocie od 281 do 1124 zł i pozostałych kosztów (zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazdu) w kwocie od 169 do 674 zł. Dofinansowanie nie może być wyższe niż 85 proc. kosztów uzyskania prawa jazdy.

Wnioski o otrzymanie pomocy można składać do 10 września w Wielkopolskim Oddziale PFRON, ul. Lindego 4 w Poznaniu. Potrzebne formularze są dostępne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie przy ul. Cymsa 16 i na stronie internetowej www.pcpr.powiat-gniezno.pl .

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki