BIPCzwartek, 08.6.2023

Projekt \"Szlakiem Piastowskim - od gada, pradziada do Wenecji, Paryża i Rzymu\" ponownie na liście projektów kluczowych

Projekt \
Gnieźnieńsko - żniński projekt znalazł się na liście rezerwowej indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych z szacunkową kwotą projektu w wysokości 4 mln euro, z czego kwota dofinansowania to 3,4 mln euro.

W dniu 29 sierpnia br. Członek Zarządu Wojciech Krawczyk oraz Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Agnieszka Rzempała - Chmielewska przekazali na ręce Wiceministra Rozwoju Regionalnego Janusza Mikuły (adresowane do Minister Rozwoju Regionalnego Grażyny Gęsickiej) pismo z prośbą o zwiększenie alokacji środków w projekcie "Szlakiem Piastowskim - od gada, pradziada do Wenecji, Paryża i Rzymu".

Proponowana wartość całego projektu to kwota 74.815.000 zł. Należy jednak domniemywać, że ostateczna kwota projektu będzie jednak mniejsza, z uwagi choćby na fakt, że np. na liście projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013 znalazł się projekt pn. Rewaloryzacja Wzgórza Lecha w Gnieźnie (beneficjentem ma być Archidiecezja Gnieźnieńska) na kwotę 1, 563 mln. euro. Oznacza to tym samym, że Rewaloryzacja Wzgórza Lecha nie będzie już mogła być finansowana z programu PO IG.

Biorąc pod uwagę, fakt organizacji w Polsce Euro 2012 wnioskodawcy niniejszego projektu zakładają możliwość zakończenia jego realizacji w roku 2011.

Projekt "Szlakiem Piastowskim - od gada, pradziada do Wenecji, Paryża i Rzymu" spełnia wszelkie wymogi wymagane dla projektów o charakterze ponadregionalnym. Swoim zasięgiem działania obejmuje obszar dwóch powiatów leżących na terenie dwóch województw - wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Oba regiony wiąże ze sobą jeden z najbardziej znanych szlaków w Polsce - Szlak Piastowski. Szlak posiada bogactwo walorów kulturowych i naturalnych, jednakże słabym aspektem ruchu turystycznego na całym Szlaku Piastowskim jest problem zatrzymania turystów na dłużej niż jeden dzień. Szlak Piastowski leży na trasie komunikacyjnej Berlin - Warszawa oraz Pomorze - Dolny Śląsk. Obserwuje się zatem dominujący trend w zakresie turystyki przejazdowej. Natomiast władzom obu powiatów zależy na wzmocnieniu turystyki pobytowej. Biorąc pod uwagę potencjał oraz propozycje rozwoju i stworzenia nowych atrakcji turystycznych w ramach w/w projektu istnieje szansa na dalszy wzrost ruchu turystycznego na Szlaku Piastowskim, co pośrednio powinno również wpłynąć na zainteresowanie turystów pobytem na trasie szlaku przez kilka dni.

Biorąc pod uwagę organizację Euro 2012 roku, wydaje się jak najbardziej zasadne wzmocnienie oferty turystycznej wokół istotnych miejsc dla organizacji mistrzostw (tj. na trasie Gdańsk - Poznań - Wrocław). Szlak Piastowski biorąc pod uwagę swoje położenie może, a wręcz powinien odegrać kluczową rolę w zakresie stworzenia oferty turystycznej dla przyszłych uczestników (= turystów) Euro 2012.

Od dwóch - trzech lat systematycznie wzrasta ilość turystów przybywających na Szlak Piastowski co ma odzwierciedlenie w rozbudowującej się na bieżąco bazie gastronomiczno - hotelarskiej na terenie obu powiatów. Powstają nowe hotele, zajazdy, gospodarstwa agroturystyczne itp. oferujące miejsca noclegowe o różnorodnym standardzie, adresowane do różnego rodzaju odbiorcy.

Na uwagę wskazuje również fakt, że Gniezno zostało wpisane na listę Ministra Edukacji Narodowej jako miejsce docelowe wycieczek szkolnych, za które szkoła może ubiegać się o refundację poniesionych kosztów podróży.

Projekt zakłada realizację wielu przedsięwzięć, łączy wiele dziedzin i jest zróżnicowany pod względem atrakcji, a także adresowany jest do wielu grup odbiorców. Wiele zaproponowanych zadań jest ze sobą ściśle powiązanych tworząc dzięki temu wieloaspektowy produkt turystyczny dla różnych grup odbiorców.

Główni beneficjenci projektu (autorzy projektu) mają już doświadczenie w zakresie realizacji projektów z udziałem środków unijnych, a dowodem tego może być chociażby realizowany obecnie przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie projekt "Dobre miejsce, królewska tradycja. Promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego" współfinansowany z EFRR w ramach ZPORR - działanie 1.4 Turystyka i kultura.

Wnioskodawcy niniejszego projektu uzyskali już wysoką jego ocenę w roku 2006, kiedy to projekt "Szlakiem Piastowskim - od gada, pradziada do Wenecji, Paryża i Rzymu" został wpisany do indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych. W okresie ostatniego roku koordynatorzy projektu po stronie obu powiatów zajęli się szczegółową analizą projektu pod względem zakresu zaproponowanych zadań, wysokości koniecznych nakładów finansowych na ich realizację i doboru partnerów wykonawczych dla poszczególnych przedsięwzięć.

Ze strony obu powiatów koordynatorami projektu są szefowie wydziałów promocji w obu starostwach. W Starostwie Powiatowym w Gnieźnie jest to p. Agnieszka Rzempała - Chmielewska, Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju, tel. /061/ 424 07 22, fax. /061/ 424 07 70, kom. +48 606 763 972, e-mail: arc@powiat-gniezno.pl. W Starostwie Powiatowym w Żninie jest to p. Waldemar Dolata, Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego, tel. /052/ 303 11 00 w.55. fax. /052/ 303 13 02, kom. +48 693 529 129, e-mail: promocja@znin.pl.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki