BIPŚroda, 12.5.2021

Pomoc dla spółek wodnych

Pomoc dla spółek wodnych

Z przedstawicielami spółek rozmawiał członek Zarządu Powiatu Wojciech Krawczyk, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska starostwa Roman Kujawski oraz podinspektor tego wydziału Adela Kiszkarewicz. W gronie zaproszonych gości byli również przedstawiciele Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Rozmowy dotyczyły możliwości poprawy sytuacji spółek. Niestety obecnie nie wystarcza im funduszy na pokrycie niezbędnych robót melioracyjnych, odmulania czy wykaszanie skarp rowów i bieżącą konserwację istniejących urządzeń melioracyjnych. Ponieważ stan rowów i urządzeń z roku na rok pogarsza się, Wojciech Krawczyk zaoferował pomoc finansową w wysokości 10 tys. zł na wykonanie najpilniejszych prac w tym roku. Starostwo ma także pomóc w składaniu wniosków do wojewody o dofinansowanie robót melioracyjnych.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych