BIPCzwartek, 08.6.2023

Jak nas widzą?

Jak nas widzą?
Badania dotyczące rozpoznawalności marki powiatu gnieźnieńskiego prowadzone były na terenie Gniezna oraz podczas targów turystycznych. Ankieta była również dostępna na turystycznej stronie internetowej powiatu. Przygotowanych zostało kilka rodzajów ankiet: dla turysty polskiego, zagranicznego, grup zorganizowanych, osób odwiedzających stoisko targowe powiatu oraz internautów.

Przez kilka ostatnich miesięcy ankieterzy przebadali ok. 1000 osób. Wyniki badań przedstawił podczas konferencji zorganizowanej w Hotelu ,,Nest’’ dr Janusz Majewski z Akademii Rolniczej w Poznaniu, współpracujący z Polską Agencją Rozwoju Turystyki. Jak powiedział, z Gnieznem nierozerwalny jest wątek historyczny. Na pytanie z czym kojarzy się Gniezno, padały najczęściej odpowiedzi: pierwsza stolica Polski, katedra, św. Wojciech, gniazdo orła, historia, tradycja. Wśród najczęściej odwiedzanych miejsc była katedra (81 proc.), inne kościoły (29 proc.), centrum miasta (30 proc.), Muzeum Początków Państwa Polskiego (24 proc.) i Muzeum Archidiecezjalne (16 proc.).

Co najbardziej podobało się turystom? Katedra: „bo zewsząd ją widać, bo można wejść na wieżę, bo jest kolebką polskości, bo jest bardzo ładna” oraz rynek, kamienice, deptak, kafejki, parki, sklepy. Wysoko – powyżej czterech na pięć możliwych punktów, ocenione zostały natomiast następujące aspekty: atmosfera, atrakcje, muzea, foldery turystyczne i gastronomia.

Co nie podobało się turystom w naszym mieście? Przede wszystkim złe oznakowanie, mała ilość parkingów, zaniedbane budynki, bałagan, brak koszy na śmieci. Turyści narzekali na informację turystyczną i toalety publiczne.

Analizowane było również hasło promocyjne powiatu - ,,Dobre miejsce, królewska tradycja’’. Pytano więc turystów o to, czego się spodziewają po ,,królewskiej tradycji’’ w wymiarze poznawczym i jakościowym. Najczęstszymi oczekiwaniami poznawczymi są: zabytki, chęć „Poczucia jak było dawniej”, lekcje historii, festyny przenoszących w przeszłość, ciekawe atrakcje i rozbudowane centrum polskości. Natomiast w jakości : „Wysokiego standardu usług”, „Gościnności”, „Dobrego, godnego, królewskiego przyjęcia”, „Wysokiej kultury, jakości usług, restauracji”, „Że zobaczą tę królewską tradycję”, „Wysokiej jakości, dużych standardów”, „Wszystkiego co najlepsze, renomy”. 59 procent ankietowanych znalazło w Gnieźnie to, czego oczekiwało.

Turyści oceniali ponadto portal internetowy www.turystyka.powiat-gniezno.pl . 89 proc. badanych osób stwierdziło, że jest on przydatny. Spośród jego cech najwyżej oceniona została łatwość nawigacji (4,2 pkt.), szybkość (4,1 pkt.), zawartość (4,0) pkt., aktualność informacji (4,0) pkt. i ogólne wrażenie (4,0) pkt.

Podsumowując wyniki dr. Janusz Majewski stwierdził, że należy zastanowić się co dalej? Jakie działania podjąć? Wśród podanych przez niego propozycji jest opracowanie ulotek, pokazujących, co oprócz zwiedzania katedry, można jeszcze robić w Gnieźnie i w okolicach, wyznaczenie szlaków i ich dobre oznakowanie, ustawienie stojaków informacyjnych w każdym hotelu, a także ożywienie centrum i muzeów poprzez regularne imprezy. Dr Majewski podkreślił, że obecnie należy przygotowywać oferty dla konkretnych grup turystów, a nie jednej ogólnej dla wszystkich.

Badania mogły zostać przeprowadzone dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 1.4 projekt pn. "Dobre miejsce, królewska tradycja" - Promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego.

Ewa Michalak


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki