BIPPoniedziałek, 29.5.2023

X sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

X sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Proponowany porządek obrad

(wstępny)

X SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

30 października 2007 ROKU

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
  7. Stan zagrożeń wśród młodzieży, działania profilaktyczne i prewencyjne. Współpraca: szkoła - samorząd - policja.
   Informacje:
   1. Placówki oświatowe,
   2. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu,
   3. Komenda Powiatowa Policji,
   4. Straż Miejska,
   5. MOPS,
   6. Prokuratura Rejonowa.
  8. Zagadnienia ochrony środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim. Informacje:
   1. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
   2. Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny ,
   3. Polski Klub Ekologiczny Koło Gniezno.
  9. Informacja o zabezpieczeniu świadczeń medycznych dla mieszkańców Powiatu w roku 2007 oraz zapotrzebowaniu na rok 2008. Programy profilaktyczne - realizacja zadań z Planu Rozwoju Lokalnego.
  10. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie: uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie.
   2. w sprawie: zmiany uchwały nr IX/94/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 września 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gołąbkach, gm. Trzemeszno stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego.
  11. Interpelacje i zapytania Radnych.
  12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
  13. Wolne głosy i informacje.
  14. Zakończenie sesji.

       Przewodnicząca Rady Powiatu

       Danuta Winiarska
       drukuj:
       udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki