BIPCzwartek, 08.6.2023

Powiat Gnieźnieński na Tour Salonie

Powiat Gnieźnieński na Tour Salonie

Stoisko podczas tegorocznych targów w Poznaniu różniło się od poprzednich lat. Po raz pierwszy zostało zaprezentowane nowe stoisko powiatu zrealizowane w ramach środków z Unii Europejskiej w ramach działania 1.4 ze ZPORR, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oprócz nowego stoiska dla gości targowych zostały przygotowane nowe gadżety promocyjne Powiatu Gnieźnieńskiego. Ponadto były dostępne dla zwiedzających wszystkie materiały promocyjne powiatu - tj. foldery, mapy, informatory. Materiały promocyjne powiatu zostały przygotowane w kilku wersjach językowych oraz w jednolitej szacie graficznej. Na tegorocznych targach był również promowany portal turystyczny Powiatu Gnieźnieńskiego www.turystyka.powiat-gniezno.pl .

Targi w Poznaniu to największa impreza targowa w kraju ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem branży turystycznej.

Warto podkreślić, że systematyczne podejmowanie różnorodnych działań o charakterze promocyjnym, w tym m.in. udział w targach turystycznych miało niewątpliwie wpływ na zwiększenie się ruchu turystycznego na terenie powiatu w roku 2007. W ostatnich kilku latach następuje wzrost ruchu turystycznego o ponad 100% w skali danego roku, do roku poprzedniego.

Głównym odbiorcą oferty turystycznej Powiatu Gnieźnieńskiego jest turysta krajowy - stanowi on 70% ogólnego ruchu turystycznego na terenie powiatu.

Udział w targach krajowych i zagranicznych to jeden z głównych narzędzi promocyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego. Każdego roku oferta targowa powiatu jest coraz szersza i co raz bardziej profesjonalna.

Agnieszka Rzempała-Chmielewskadrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki