BIPŚroda, 04.8.2021

MOJE ŻYCIE W MOIM MIEŚCIE

MOJE ŻYCIE W MOIM MIEŚCIE

Celem programu jest rozwijanie aktywności twórczej, uzdolnień i wyobraźni młodzieży w różnych formach przekazu , stworzenie możliwości samorealizacji oraz aktywizacji środowiska młodzieżowego oraz szukanie "złotego środka" pomiędzy umiejętnościami korzystania z nowoczesnych technik wizualnych a sposobem aktywnego i twórczego uczestnictwa w świecie. Program realizowany będzie w okresie od listopada do polowy grudnia w formie konkursu i warsztatów na prezentację multimedialna, film, reportaż fotograficzny lub esej literacki. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie zawartym w załączniku (regulamin). Program realizowany jest w ramach rządowego programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"

Tomasz Żółtowski


Załącznik:
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych