BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego


Proponowany porządek obrad
(wstępny)
XI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
29 listopada 2007 ROKU
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Złożenie ślubowania na radnego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego przez Pana Radosława Sobkowiaka.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  7. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
  8. Informacja Starosty Gnieźnieńskiego o przebiegu współpracy zagranicznej z zaprzyjaźnionymi powiatami.
  9. Roczne sprawozdania Stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego III kadencji:
   1. Komisja Rewizyjna
   2. Komisja Finansowa
   3. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
   4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
   5. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
   6. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  10. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie: wstąpienia w miejsce Radnego Powiatu Gnieźnieńskiego, którego mandat wygasł kandydata z tej samej listy wyborczej
   2. w sprawie: odwołania Sekretarza Powiatu
   3. w sprawie: wyboru Wicestarosty Powiatu Gnieźnieńskiego
   4. w sprawie: odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
   5. w sprawie: uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
   6. w sprawie: zmiany uchwały nr III/20/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
   7. w sprawie: zmiany uchwały nr IV/34/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie wyboru delegata Powiatu Gnieźnieńskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu
   8. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/72/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru delegata Powiatu Gnieźnieńskiego do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" w Poznaniu
   9. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński
   10. w sprawie: ufundowania stypendium naukowego im. Jana Pawła II dla doktoranta studiującego w Collegium Europaeum Gnesnense Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
   11. w sprawie: zamiaru likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Mielnie
   12. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siemianowie
   13. w sprawie: modernizacji i termomodernizacji obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
   14. w sprawie: wynajęcia pomieszczeń budynku Szpitala w Gnieźnie przy ul. 3 Maja 37 na Pracownię Tomografii Komputerowej
   15. w sprawie: dokonania zmiany w zapisach Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 -2013
   16. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/323/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy ul. Wschodniej w Gnieźnie - droga powiatowa nr 2289 P
   17. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/324/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej budowy chodnika przy drodze nr 2169 P w m. Trzemeszno
   18. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/325/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2215 P w m.Piekary
   19. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/352/2006 z dnia 25 września 2006r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2161 P Witkowo - Wiekowo - granica powiatu słupeckiego (Powidz)
   20. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/353/2006 z dnia 25 września 2006 r Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2192 P Olekszyn - Łagiewniki Kościelne - Zakrzewo
   21. w sprawie: przeniesienia środków finansowych w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
   22. w sprawie: budowy boisk wielofunkcyjnych ogólnodostępnych na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie oraz na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie - Skiereszewo
   23. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały nr VI/61/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku dotyczącej modernizacji boisk wielofunkcyjnych ogólnodostępnych na terenie Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum im. M. Kosmowskiego w Trzemesznie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie.
   24. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały nr V/51/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22 marca 2007r. w sprawie budowy hali widowiskowo - sportowej przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie
   25. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
   26. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2007 rok
  11. Interpelacje i zapytania Radnych.
  12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
  13. Wolne głosy i informacje.
  14. Zakończenie sesji.
     Przewodnicząca Rady Powiatu
     Danuta Winiarska
     drukuj:
     udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki