BIPNiedziela, 19.9.2021

III forum Kolegium Samorzšdowego Powiatu GnieŸnieńskiego

W spotkaniu, oprócz samorządowców, wziął również udział Jerzy Puch, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Tematem głównym spotkania była koncepcja zawiązania związku gmin na rzecz gospodarki odpadami. Wójtowie i burmistrzowie zaakceptowali projekt statutu przyszłego związku. Złożyli ponadto obietnicę podjęcia na najbliższych sesjach Rad Gmin (jeszcze w czerwcu) uchwał w sprawie przystąpienia do związku.

W najbliższym czasie Starosta Jacek Kowalski, inicjator zawiązania związku, zobowiązał się do dokonania wszystkich czynności prawnych związanych z rejestracją związku w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Drugim równie ważnym tematem, poza ochroną środowiska, była sprawa suszy w Powiecie Gnieźnieńskim. Kolegium jednogłośnie przyjęło stanowisko dotyczące zwrócenia się z prośbą do Wojewody Wielkopolskiego o uznanie Powiatu Gnieźnieńskiego jako terenu dotkniętego klęską suszy oraz o udzielenie szeroko idącej pomocy wszystkim gospodarstwom rolnym dotkniętych tą klęską.

Po dokonaniu wstępnych szacunków strat przez Gminne Komisje Rolnictwa okazuje się, iż sytuacja pogarsza się z dnia na dzień w uprawach polowych. W miesiącach kwietniu i maju br. spadło zaledwie 32,9 mm deszczu stwarzając tym samym znacznie gorsze warunki wegetacji niż w roku 2000, w którym to opady w analizowanych miesiącach wyniosły 51,9 mm deszczu, a był to rok suszy. Jak się okazuje, straty w zasiewach gmin Powiatu Gnieźnieńskiego kształtują się na poziomie 35-65%. Największe straty odnieśli rolnicy gospodarujący na glebach o słabej bonitacji kl. V i VI, w których to straty w zasiewach mogą sięgać nawet 90%.

Przypomnijmy, Kolegium Samorządowe Powiatu Gnieźnieńskiego stanowią: wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu, Prezydent Gniezna, Starosta Gnieźnieński (Przewodniczący Kolegium), gnieźnieńscy radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Poseł na Sejm Tadeusz Tomaszewski.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych