BIPNiedziela, 07.3.2021

Porozumienie z Garnizonem Powidz

Porozumienie z Garnizonem Powidz
Porozumienie zostało parafowane przez dowódcę garnizonu Powidz gen. bryg. pil. Adama Świerkocza i starostę gnieźnieńskiego Krzysztofa Ostrowskiego. Porozumienie ma służyć monitorowaniu oraz zapobieganiu sytuacji kryzysowych, a z chwilą ich wystąpienia – likwidacji skutków.

Strony zobowiązały się do wzajemnego przekazywania informacji o sytuacjach kryzysowych poprzez stałe punkty kontaktowe zarządzania kryzysowego.

Współpraca cywilno-wojskowa będzie obejmowała również m.in. planowanie i organizowanie wspólnych zamierzeń szkoleniowych przygotowujących do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych, a także wsparcie działań organów administracji publicznej oraz układu pozamilitarnego w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przez określone siły i środki Garnizonu Powidz.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych