BIPPiątek, 02.6.2023

Rozprawa administracyjna w sprawie stawów

Rozprawa administracyjna w sprawie stawów
Problem stawów rybnych w Kiszkowie dotyczy udzielonego w 1980 r przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu pozwolenia wodno-prawnego w zlewni Małej Wełny w Kiszkowie. Pozwolenie to, ze względu na zmianę użytkownika stawów, zostało przeniesione przez Starostę Gnieźnieńskiego na Gospodarstwo Rybackie ,,Róża’’ zarządzane przez Krzysztofa Karonia.

Zdaniem rolników, gospodarstwo rybackie jest niewłaściwe użytkowane, czego skutkiem jest zalewanie terenów przylegających do stawów. Aby rozwiązać powstały konflikt, przeprowadzone zostały trzy wizje lokalne w terenie, mające ustalić stan faktyczny. Starosta wydał również postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie weryfikacji pozwolenia wodno-prawnego dot. przeniesienia praw i obowiązków na rzecz Krzysztofa Karonia.

W rozprawie wzięły udział strony postępowania: przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnej w Poznaniu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – Inspektorat, Urzędu Gminy w Kiszkowie oraz gnieźnieńskiego starostwa.

Na początku przedstawiony został problem i skargi mieszkańców Kiszkowa, a następnie stan formalno-prawny przedsięwzięcia. Wysłuchane zostały stanowiska stron, a na koniec omówione zasady gospodarowania wodą.

Podczas rozprawy sformułowano następujące wnioski:

• Należy rozważyć wymianę zamianę zalewanych gruntów na inne

• Rolnicy wnioskują o obniżenie piętrzenia o 1 m oraz skrócenie okresu piętrzenia od lutego do kwietnia

• Należy ustalić odpowiedzialnych za konserwację rowów melioracyjnych, rowów opaskowych i Małej Wełny

Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów oraz wniosków wypływających z rozprawy starosta dokona weryfikacji decyzji.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki