BIPPoniedziałek, 29.5.2023

VIII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

  Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przedstawienie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 7. Problematyka osób niepełnosprawnych w świetle orzecznictwa Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 8. Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych i rodzin zastępczych w Powiecie Gnieźnieńskim,
 9. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego :
  1. ocena policji w zwalczaniu przestępczości,
  2. przestępczość wśród młodzieży,
  3. stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
  4. stan bezpieczeństwa sanitarnego, zadania SANEPIDU
 10. Informacje nt. : przygotowania do akcji żniwnej oraz skupu zboża i rzepaku, rozmiarów suszy i przewidywanych jej skutkach.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie,
  2. podjęcia współpracy między powiatami Gnieźnieńskim i Teltow-Fläming,
  3. nadania Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Kłecku imienia dh hm Zygmunta Imbierowicza i ustanowienie godła,
  4. zmiany Strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego,
  5. przyjęcia strategii rozwoju kultury fizycznej w Powiecie Gnieźnieńskim,
  6. ustalenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki z PFRON,
  7. wyrażenia zgody na nabycie z drodze umowy nieruchomości położonej w Trzemesznie stanowiącej własność osoby fizycznej,
  8. przyjęcia pomocy finansowej od Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
  9. budowy drogi powiatowej Kamionek-Imiołki-Skrzetuszewo,
  10. zmiany uchwały Nr XLVI/277/2002 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej modernizacji drogi powiatowej nr 32303 (Murowana Goślina)-gr. pow. – Karczewo,
  11. zmiany uchwały Nr XLV/272/2002 dotyczącej modernizacji drogi powiatowej nr 32439 Mieleszyn-Kłecko,
  12. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego,
  13. zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2003 roku,
 12. Interpelacje i zapytania Radnych,
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 14. Wolne głosy i informacje,
 15. Zakończenie sesji.
  drukuj:
  udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki