BIPNiedziela, 28.5.2023

XV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego


Proponowany porządek obrad
(wstępny)

XV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
21 LUTY 2008 ROK
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie roczne z działalności, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.
 8. nformacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu Gnieźnieńskiego.
 9. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Gnieźnieńskim.
 10. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gnieźnieńskiego.
 11. Propozycje podziału środków PFRON na rok 2008 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
 12. Analiza ruchu turystycznego w roku 2007 na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
 13. Strategia rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008-2020.
 14. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: przyjęcia strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008 - 2020
  2. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu, zabudowanej urządzeniem energetycznym - stacją transformatorową, położonej w Gnieźnie przy ulicy Wrzesińskiej - Konopnickiej stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego
  3. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu , zabudowanej urządzeniem energetycznym - stacją transformatorową, położonej w Gnieźnie przy Al. Reymonta stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego
  4. w sprawie: likwidacji rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20
  5. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego
  6. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2008
 15. Interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 17. Wolne głosy i informacje.
 18. Zakończenie sesji.


     Przewodnicząca Rady Powiatu

     Danuta Winiarska
     drukuj:
     udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki