BIPSobota, 03.6.2023

Młodzież o uzależnieniach

Młodzież o uzależnieniach
Konkurs polegał na ułożeniu hasła, mówiącego o niebezpieczeństwach związanych z uzależnieniami i walce z nimi. Jurorzy za najciekawsze uznali hasło napisane przez Miłosza Smelkowskiego z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie: ,,Pijesz, palisz – to Cię kręci, lecz po czasie Cię przekręci’’. Jako nagrodę otrzymał aparat cyfrowy.

Przyznano również wyróżnienia dla Katarzyny Nowakowskiej z II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie, Hanny Gacy z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 14 w Gnieźnie, Macieja Kudły z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie oraz Natalii Antkowiak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Dla nich były odtwarzacze MP4 i MP3.

Nagrody zostały zakupione przez Starostwo Powiatowe, a wręczyli je komendant miejscowej policji, mł.insp. Paweł Nejman i starosta Krzysztof Ostrowski.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki