BIPNiedziela, 04.6.2023

Punkt Informacyjny po miesiącu działania

Punkt Informacyjny po miesiącu działania
W Punkcie Informacyjnym pracuje 3 konsultantów: dwóch zatrudnionych w wymiarze 0,5 etatu i jeden w pełnym wymiarze czasu pracy, którzy uzyskali stosowne certyfikaty uprawniające do pracy w punkcie. W okresie od 8-29 lutego pracownicy punktu udzielili 65 konsultacji telefonicznych, mailowych i osobistych.

Wśród beneficjentów PI WRPO zdecydowanie dominowali przedsiębiorcy z sektora MSP - udzielono im łącznie 30 konsultacji. Drugą co do wielkości grupą beneficjentów były osoby fizyczne, w większości chcące rozpocząć działalność gospodarczą i zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na rozpoczęcie lub inwestycję w nowopowstałą firmę. Udzielono im 22 konsultacji. Pozostali beneficjenci to jednostki organizacyjne podległe jednostkom samorządu terytorialnego.

Najwięcej zapytań dotyczyło działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw. Beneficjenci poszukiwali informacji odnośnie kwalifikowalności wydatków, kryteriów wyboru projektów, terminu ogłoszenia konkursów, dokumentacji konkursowej oraz miejsca składania wniosków. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także działanie 1.2 - Wsparcie rozwoju MSP, którego dotyczyło 16 konsultacji. Beneficjenci zainteresowani byli dokumentacją konkursową oraz zasadami jej wypełniania, kryteriami oceny projektów, terminami i miejscem składania wniosków. 7 konsultacji dotyczyło działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, 6 konsultacji dotyczyło działań 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego i tyle samo konsultacji działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie. Po 2 konsultacje dotyczyły działań 4.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich i 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej. Jedna konsultacja dotyczyła działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Punktu mieszczącego się w siedzibie Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego przy ulicy Rynek 10/1.

Punkt otwarty jest w godzinach od 8:00 do 15:30.

Katarzyna Muniak
Telefon 061 425 02 90
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
nr gadu-gadu: 9318008
skype: pi.wrpo.gniezno


Wiecej informacji można znaleźć na stronie:
www.powiat-gniezno.pl

oraz na głównej stronie
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
www.wrpo.wielkopolskie.pl


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki