BIPNiedziela, 04.6.2023

XVI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XVI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Proponowany porządek obrad
(wstępny)

XVI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
20 MARZEC 2008 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2007.
 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za 2007 rok.
 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie za 2007 rok.
 10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury w Gnieźnie za 2007 rok.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: wyrażenia opinii odnośnie zmiany granic Gminy Trzemeszno
  2. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  3. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/200/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie: szczegółowych zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół i placówek podległych Powiatowi Gnieźnieńskiemu
  4. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
  5. w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007
  6. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. "Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją i usunięciem eternitu z dachu Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny "Droga do domu" w Trzemesznie
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zakończenie sesji.


      Przewodnicząca Rady Powiatu
      Danuta Winiarska
      drukuj:
      udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki