BIPNiedziela, 04.6.2023

Dęby pamięci

Dęby pamięci
13 kwietnia w Radzyminie koło Warszawy zainaugurowana została ogólnopolska akcja ,,Katyń – ocalić od zapomnienia’’. W ramach projektu do roku 2010, kiedy to będzie przypadała 70 rocznica zbrodni katyńskiej, ma zostać posadzone 21473 dębów. Każdy z nich będzie opatrzony tabliczką z informacją o poległej osobie. W ten sposób organizatorzy i uczestnicy akcji chcą zachować pamięć o tym bolesnym w dziejach naszego narodu wydarzeniu, o wymordowaniu polskiej inteligencji. Kultywowanie pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej ma służyć uświadomieniu historycznego znaczenia przekazu pokoleniowego. Podjęte działania będą ponadto kształtować poczucie przynależności do narodu, patriotyzm i niezgodę na wszelkie przejawy totalitaryzmu.

W akcję włączyło się gnieźnieńskie starostwo. Wicestarosta Dariusz Pilak i wiceprzewodnicząca Rady Powiatu otrzymali w Radzyminie trzy dęby, które będą upamiętniały gen. Mieczysława Smorawińskiego, kpt. Kazimierz Perża – gnieźnieńskiego adwokata oraz mjr. Stanisława Połczyńskiego z Witkowa.
Gen. Smorawiński został pod koniec 1939 roku, po wcześniejszym pobycie w kilku obozach jenieckich, umieszczony w obozie w Kozielsku. Wraz z większością jeńców z tego obozu został zamordowany w Katyniu w 1940 roku. Był jednym z dwóch zidentyfikowanych generałów (obok gen. Bronisława Bohatyrewicza) w czasie ekshumacji w zwłok w lesie katyńskim w 1943 roku.

Dęby zostały następnie posadzone na placu przed Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. W uroczystościach wziął m.in. udział Tadeusz Patecki – prezes Stowarzyszenia ,,Katyń’’ w Poznaniu oraz Jan Ćwikliński – przedstawiciel rodziny mjr. Połczyńskiego. Wspólnie z władzami powiatu: przewodniczącą Rady Powiatu Danutą Winiarską, starostą Krzysztofem Ostrowskim, wicestarostą Dariuszem Pilakiem i członkiem zarządu powiatu Wojciechem Krawczykiem posadzili drzewka. Wcześniej modlitwę za pomordowanych odmówił ks. kan. Zenon Rubach.

Uroczystości uświetnił występ artystyczny uczniów I LO w Gnieźnie oraz Powiatowej Orkiestry Dętej.

Po uroczystościach w kościele farnym odprawiona została msza św. w intencji ofiar zbrodni katyńskiej oraz z okazji 3-rocznicy odsłonięcia Tablicy Katyńskiej. Obok tej tablicy został posadzony jeszcze jeden dąb – przywieziony z Radzymina przez Janusza Sekulskiego – prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Pd.-Wsch.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki