BIPWtorek, 06.6.2023

Powiat Gnieźnieński promował się na I Forum Funduszy Europejskich

Powiat Gnieźnieński promował się na I Forum Funduszy Europejskich

Wystawcami Forum było 16 regionów, partnerzy projektu: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Związek Banków Polskich, Wydawnictwo Pascal i Firma Smartlink oraz inne podmioty zainteresowane zaprezentowaniem swojej oferty zgodnej z tematyką forum.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprezentował swoje stoisko pod hasłem: "Od historii do innowacji". Oprócz przedstawicieli Departamentu Polityki Regionalnej wielkopolskiego urzędu marszałkowskiego region nasz reprezentowali:

  • Powiat Gnieźnieński - finalista I edycji ogólnopolskiego konkursu "Polska Pięknieje - 7 cudów Unijnych Funduszy" za projekt promocyjny "Dobre miejsce, królewska tradycja - promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego",
  • Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe - lider nowoczesnych usług dla multimediów i bezpieczeństwa sieciowego
  • firma Smartlink - zajmująca się na co dzień promocją projektów turystycznych i kulturalnych.

Stoisko wielkopolskie odwiedziło wiele osób zainteresowanych regionalnym programem operacyjnym oraz dotychczasowymi osiągnięciami naszego województwa w zakresie wydatkowania środków unijnych. Dużą sympatią cieszył się gnieźnieński projekt promocyjny nagrodzony w konkursie "Polska Pięknieje". Najbardziej znamienitym gościem przybyłym na gnieźnieńskie stoisko była Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, która jeszcze raz pogratulowała przedstawicielom powiatu nagrody w konkursie.

Forum przybrało charakter imprezy targowej, otwartej dla wszystkich osób i instytucji zainteresowanych funduszami europejskimi. Ponadto w ramach Forum odbyły się cztery konferencje tematyczne:

  • PoKonferencja "Innowacyjny rozwój", czyli Fundusze Europejskie dla gospodarki i przedsiębiorstw
  • Konferencja "Pieniądz robi pieniądz", czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wdrażania Funduszy Europejskich
  • Konferencja "Między nami regionami", czyli międzynarodowa współpraca regionów
  • Konferencja "Polska pięknieje", czyli 7 cudów unijnych funduszy

W tym roku kończy się wydatkowanie funduszy europejskich dostępnych w ramach perspektywy finansowej 2004-2006. Jednocześnie stopniowo uruchamiane są programy realizowane w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH było znakomitą zatem okazja do tego, by podsumować dotychczasowe efekty wykorzystania unijnych pieniędzy, podzielić się doświadczeniami i zapoznać się z nowymi możliwościami, jakie stwarzają fundusze europejskie na lata 2007-2013.

Agnieszka Rzempała - Chmielewskadrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki