BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Kolejne szkolenia dla beneficjentów WRPO

Kolejne szkolenia dla beneficjentów WRPO

Szkolenia ogłaszane są w związku ze zbliżającymi się kolejnymi konkursami (zgodnie z umieszczonym na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl harmonogramem ogłaszania naborów wniosków). W czerwcu br. zaplanowano szkolenia dla Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego oraz Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Szkolenia odbędą się w Poznaniu, w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy Al. Niepodległości 18. Formularze zgłoszeniowe (zawierające dokładne daty i sale szkoleń) oraz programy publikujemy poniżej w załącznikach. Na formularzach podajemy terminy nadsyłania zgłoszeń! Sale wykładowe przygotowaliśmy na około 80-100 osób, a zatem decyduje kolejność zgłoszeń!

Wypełniony formularz prosimy przesłać wyłącznie e-mailem na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departamentu Polityki Regionalnej: szkolenia.wrpo@wielkopolskie.pl lub faksem: 061 854 17 85. Wysłanie przez Państwa zgłoszenia oznacza automatyczny wpis na listę obecności. Nie wysyłamy potwierdzeń!

Wszystkie szkolenia są bezpłatne dla uczestników, ponieważ są finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Program szkolenia oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie: www.wrpo.wielkopolskie.pl

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki