BIPCzwartek, 08.6.2023

Konkurs na Najlepsze Dzieło Obywatelskie 2008 r.

Konkurs na Najlepsze Dzieło Obywatelskie 2008 r.

Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w:

Centrum Informacji Obywatelskiej
ul. Chmielna 15, pok. 108
00 – 021 Warszawa
tel. (022) 826 82 91 oraz na stronie internetowej:
www.propublicobono.pl

Organizacje pozarządowe mogą przestąpić do konkursu w następujących kategoriach:

  1. Edukacja narodowa
  2. Kultura i dziedzictwo narodowe
  3. Służba bliźniemu (ochrona zdrowia i działalność charytatywna)
  4. Rozwój regionalny (działalność na rzecz wspólnoty lokalnej i ochrony środowiska przyrodniczego)
  5. Dyplomacja społeczna (współpraca międzynarodowa, międzyetniczna, międzyreligijna)

Marcin Puk

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki