BIPPoniedziałek, 26.7.2021

Pieniądze do wzięcia – Liga Inicjatyw Powiatowych

Konkurs skierowany jest do wszystkich animatorów przedsięwzięć w nowatorski sposób rozwiązujących problemy społeczności lokalnych. Zgłaszane inicjatywy mogą dotyczyć wielorakich sfer życia powiatów. Podstawowym kryterium jest to, ażeby działania były prowadzone na skalę powiatową. Ponadto przedstawiane projekty powinny zapewniać możliwość ich twórczego wykorzystania w innych społecznościach powiatowych. Można zgłaszać dowolną liczbę projektów.

Dla wiarygodności prowadzonych działań, zgłoszenie musi być zaopiniowane przez Starostę Powiatu.

Nagrodą główną w konkursie jest 10.000 Euro. Organizatorzy zastrzegli sobie również prawo do przyznania nagród specjalnych i dodatkowych. Wszystkie ciekawe projekty zostaną zaprezentowane w mediach ogólnopolskich. Wyniki konkursu będą znane pod koniec bieżącego roku.

Zgłoszenie należy złożyć na specjalnym arkuszu informacyjnym wraz z opisem inicjatywy. Oba dokumenty należy sporządzić w 7 kopiach na obowiązkowych formularzach, które są dostępne na stronach internetowych Związku Powiatów Polskich (www.zpp.pl) oraz Fundacji Bankowej im. L.Kronenberga (www.kronenberg.org.pl), a także w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 września 2003 roku.

Przypomnijmy, w roku ubiegłym – do III edycji konkursu Starostwo Powiatowe w Gnieźnie złożyło 4 projekty, spośród których, projekt „Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o” zakwalifikował się do półfinału.

Do konkursu zostało zgłoszonych 355 inicjatyw z całej Polski, spośród których do półfinału Jury wyłoniło 24.

W roku bieżącym, do czwartej edycji Ligi Inicjatyw Powiatowych Starostwo Powiatowe w Gnieźnie złoży m.in. projekt „Orzeł Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego”.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych