BIPCzwartek, 08.6.2023

Gminne punkty informacji europejskiej do końca 2003 r.

Do końca czerwca br. punkty działały dzięki specjalnie przekazanym środkom finansowym w ramach programu „Moja gmina w Europie” z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Dysponentem tych środków był Powiatowy Urząd Pracy, który podpisał umowy z gminami na umowy stażowe dla pracowników gminnych punktów informacji europejskiej.

Po 1 stycznia 2004 roku prawdopodobnie gminne punkty informacji europejskiej przestaną istnieć, o ile gminy nie podejmą decyzji o podpisaniu umów o pracę z tymi osobami. Głównym problemem dla gmin są dodatkowe środki finansowe potrzebne na opłacenie etatów pracowników gminnych punktów informacji europejskiej

Na uwagę zasługuje fakt, że Powiat Gnieźnieński finansuje utrzymanie Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej, które mieści się w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. PCIE działa od poniedziałku do piątku od 8.00 – 16.00. Centrum powstało w roku 2001, na jesieni i do września 2002 r. funkcjonowało w ramach Wydziału Promocji i Rozwoju. Przekazanie Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej do GARG – u pozwoliło na poszerzenie zakresu przekazywanych informacji o wiadomości z zakresu małych i średnich przedsiębiorstw na rynku unijnym. PCIE posiada status punktu Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich, na podstawie wpisu do bazy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w Departamencie Dokumentacji Europejskiej. Powiatowe Centrum oprócz prostego informowania o Unii Europejskiej jest nastawione na pomoc doradczą i informację specjalistyczną skierowaną do bezrobotnych, absolwentów i klientów instytucjonalnych.

Gminne punkty informacji europejskiej są natomiast bliższym terytorialnie miejscem uzyskania podstawowych informacji o UE na terenach gmin.

Zdaniem władz powiatowych informowanie na temat przyszłego członkostwa Polski w UE po referendum europejskim jest równie ważne, jeżeli nie ważniejsze od informowania o unii w okresie przedreferendalnym. Ważne jest bowiem abyśmy umieli wykorzystać w sposób świadomy szansę jaką jest dla nas członkostwo Polski w strukturach unijnych.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki