BIPCzwartek, 08.6.2023

Archiwum PIFE 2007-2013

W Gnieźnie działa jeden z 10 lokalnych punktów informacyjnych funduszy europejskich w Wielkopolsce, udzielający bezpłatnych porad w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach dostępnych programów i funduszy.

Punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie rozpoczął działalność w dniu 8 lutego 2008 roku, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Gnieźnieńskim. W kwietniu 2009 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego objęło Punkt dodatkowym dofinansowaniem.Punkty Informacyjne FE funkcjonują w ramach projektu System Informacji o Funduszach Europejskich, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Jego celem jest koordynacja i rozwój, w całej Polsce, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich stanowi kompleksowe źródło informacji na temat dotacji z Unii Europejskiej. Konsultantki PI FE udzielają informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania na działalność gospodarczą, inwestycje infrastrukturalne jednostek samorządu terytorialnego, projekty społeczne realizowane przez szkoły i organizacje pozarządowe, projekty realizowane na obszarach wiejskich. Przedstawiają również dokumentację konkursową oraz zasady ubiegania się o środki. Tłumaczą jak przygotować wniosek i załącznikiKonsultantki z gnieźnieńskiego Punktu organizują również szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, konkursy dla uczniów szkół, przeprowadzają tzw. lekcje europejskie. Biorą udział w różnego rodzaju imprezach plenerowych oraz przygotowują materiały informacyjno-promocyjne o Funduszach Europejskich.

Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich w Wielkopolsce, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki