BIPŚroda, 21.10.2020

Organizacje Pozarządowe

Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, część z nich posiada status organizacji pożytku publicznego. Wiele zadań właściwych dla obszaru działania administracji powiatowej jest zlecanych sektorowi pozarządowemu w postaci otwartych konkursów ofert. Organizacje zainteresowane realizacją zadań właściwych dla Powiatu Gnieźnieńskiego zachęcamy do zapoznawania się z aktualnymi konkursami i nadsyłania swoich ofert.
Linki przydatne dla organizacji pozarządowych (2020 rok):

Ogólnopolski serwis informacyjny dla NGO
Poradnik NGO 
Departament Pożytku Publicznego
Serwis poświęcony ekonomii społecznej
Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
Formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
Praktyczne informacje na temat zasad działania trzeciego sektora
Polsko Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich
Portal dla Osób Niepełnosprawnych
Największe internetowe źródło informacji o stowarzyszeniach, fundacjach i aktywności obywatelskiej


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 29 kwietnia 2020 roku. Szczegóły w poniższych załącznikach:


 1. Aktualne konkursy dla organizacji pozarządowych 
 2. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego na lata od 2020 do 2023
 3. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego na lata od 2017 do 2020
 4. Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
  3a. PROJEKT przyjecia i przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"
  3b. Załącznik do Uchwały Nr XIX/111/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 listopada 2019 r.
 5. „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
 6. Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2018 
 7. Jak przekazać 1%
 8. Centrum Aktywności Społecznej LARGO
 9. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
 10. Archiwum
drukuj:
udostępnij:
Dla mieszkańca
Jak załatwić sprawę Rezerwacja rejestracji pojazdów Biuro rzeczy znalezionych Informator medyczny i wykaz aptek Nieodpłatna pomoc prawna Punkt paszportowy Organizacje Pozarządowe Społeczna Straż Rybacka Ogłoszenia Obrona Cywilna
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych