BIPNiedziela, 04.6.2023

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

Link do strony:www.wielkopolska.mw.gov.pl
 

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli powstało na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2002 roku.
W lipcu 2003 Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego zostało oficjalnie zarejestrowane w Belgii, co potwierdza certyfikat nadany przez Gabinet Ministra Stosunków Zewnętrznych Rządu Regionu Stolica Bruksela. Przedstawicielstwo Wielkopolski, które mieści się w jednym budynku z przedstawicielstwami Hesji, francuskiej Akwitanii i włoskiego regionu Emilia Romagna, umożliwia utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami instytucji europejskich oraz szybkie docieranie do informacji o unijnych programach i środkach. Obecność wielkopolskiego przedstawicielstwa w Brukseli zapewnia także naszemu regionowi promocję i możliwość współpracy z innymi regionami Unii Europejskiej.

 

Zakres działania Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

 

 

- informowanie władz wojewódzkich (Zarządu Województwa oraz Sejmiku) o nowych zamierzeniach, planach i koncepcjach władz UE dotyczących szeroko rozumianego interesu regionu (województwa), w tym o nowych uregulowaniach prawnych i tzw. wytycznych prawnych a także programach UE odnoszących się do rozwoju regionalnego;

 

 

- reprezentowanie interesów i przekazywanie postulatów regionu instytucjom europejskim (obrona i promowanie priorytetów strategii rozwoju województwa);

 

 

- ułatwianie dostępu do środków finansowych oferowanych przez UE mogących zostać wykorzystanymi w procesie realizacji zadań objętych programami UE lub kontraktem wojewódzkim;

 

 

- wspieranie gospodarki regionalnej poprzez doradztwo dla inwestorów z Województwa Wielkopolskiego chcących uzyskać informacje o wymogach unijnych oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych (stąd propozycja, aby w skład personelu Biura wszedł przedstawiciel samorządu gospodarczego Województwa Wielkopolskiego lub Wielkopolskiego Centrum Międzyregionalnej Współpracy Gospodarczej);

 

 

- wspieranie działalności przedstawicieli województwa w instytucjach UE, zwłaszcza w Komitecie Regionów UE;

 

 

- współpraca z regionami partnerskimi oraz innymi regionami UE mającymi swoje biura przedstawicielskie w Brukseli w ramach sieci kooperacji poprzez budowanie układu powiązań sieciowych (wymiana informacji, wspólne organizowanie tematycznych spotkań grup roboczych zajmujących się określonymi projektami, wspólny lobbing na rzecz interesów województwa);

 

 

- współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi w Brukseli;

 

 

- organizacja imprez promocyjnych województwa w Brukseli i na obszarze Belgii także wspólnie z regionami partnerskimi z innych krajów europejskich oraz z Polski;

 

 

- przygotowywanie wizyt przedstawicieli władz województwa w instytucjach UE oraz pomoc przy organizowaniu wizyt przedstawicieli UE w województwie;

 

 

- prowadzenie krótkoterminowych staży zagranicznych dla pracowników administracji publicznej województwa, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Urzędu Marszałkowskiego i podległych instytucji i jednostek organizacyjnych;

 

 

- przekazywanie Zarządowi Województwa okresowych sprawozdań z działalności Biura.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki