BIPNiedziela, 04.6.2023

Cel projektu

Celem projektu jest kształtowanie postaw ekologicznych oraz podnoszenie świadomości uczestników w zakresie ochrony środowiska i przyrody. W związku z tym bezpośrednim efektem ekologicznym będą następujące działania informacyjno-edukacyjne  przekładające się
na wymierne rezultaty:

  • zachęcenie dzieci, młodzieży i mieszkańców do poznawania przyrody,
  • umiejętność obserwacji zjawisk atmosferycznych i walorów przyrodniczych,
  • umiejętność obserwacji świata roślin
  • odkrywanie miejsc cennych przyrodniczo,
  • rozwijanie wrażliwości na otaczającą przyrodę,
  • kształtowanie zachowań przyjaznych środowisku,
  • inspirowanie do aktywności twórczej,
  • promowanie idei ochrony przyrody.

Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego następuje
poprzez dostęp do nowoczesnych narzędzi zbierania i analizowania informacji meteorologicznych o zmieniającym się klimacie i konieczności podejmowania nowych działań dostosowujących do zmieniającego się otoczenia. Przełoży się to na realizację celu
w zakresie zachowania i ochrony środowiska naturalnego oraz wspierania efektywnego gospodarowania zasobami.

O potrzebie prowadzenia działalności edukacyjnej najlepiej może świadczyć fakt, iż w roku 2019 ponad 80% gospodarstw rolnych w powiecie ucierpiało z powodu suszy. W 2017 r. miała miejsce nawałnica, która zniszczyła ¼ powierzchni wszystkich lasów w Nadleśnictwie Gniezno (ok. 4500 ha). Dzięki funkcjonowaniu stacji meteorologicznych mieszkańcy będą mieli bieżący dostęp do informacji o zmieniających się w ciągu roku warunkach pogodowych oraz bieżącej reakcji na warunki ekstremalne, np. nawałnice, gradobicie, susze, przymrozki. Zarówno dorośli, młodzież, jak i dzieci będą mogli skorzystać ze ścieżek edukacyjnych rozwijających wiedzę
na tematy dotyczące środowiska, w szczególności ochrony przyrody. 

Celem ogólnodostępnego Eko-Ogrodu oraz szklarni jest wzrost świadomości ekologicznej wszystkich odbiorców projektu  w zakresie ochrony środowiska i ekologii. Celem dydaktycznym ogrodu przy Zespole Szkół Przyrodniczo–Usługowych jest kształcenie uczniów
w specjalnościach: rolniczych, architektury krajobrazu i przygotowanie w przyszłości
do prowadzania własnych plantacji i upraw. Praktyczne założenie ogrodu od podstaw
jest szerokim działaniem edukacyjnym polegającym na  stosowaniu ekologicznych metod uprawy dzięki czemu uzyskujemy efekty ekologiczne, ekonomiczne i oszczędzamy środowisko naturalne, zdrowie, czas pieniądze. Eko-Ogród sprzyja roślinom, które dzięki zachowaniu bioróżnorodności, rzadziej chorują i są bardziej odporne na szkodniki. Kluczem do powodzenia w prowadzeniu upraw ekologicznych bez chemii jest troska o glebę.  Zdrowa gleba to gwarancja udanych upraw. Aby porównać efekty część roślin uprawiać będziemy metodą tradycyjną. Celem i końcowym efektem prowadzonych działań będzie porównanie obu upraw, opracowanie dalszych metod uprawy i wyciągniecie wniosków.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki