BIPPoniedziałek, 30.1.2023

Przyjmowanie wniosków o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest

Nazwa sprawy:

Przyjmowanie wniosków o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Zakres świadczonej usługi:

Przyjmowanie wniosków o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest zgodnie z Regulaminem udzielania finansowania realizacji przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  oraz środków pochodzących z budżetu powiatu, Miasta Gniezna i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego w latach  2019 i 2020 „wnioski będą rozpatrywane i weryfikowane według kolejności ich złożenia w urzędzie gminy”

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

  • pokój: 2.19, 2.21 (II piętro)
  • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.

61 424 07 48

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest

 

Opłaty:

Nie dotyczy

Sposób załatwienia sprawy:

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, udzielona zostanie dotacja na usunięcie azbestu.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Regulaminem udzielania finansowania realizacji przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  oraz środków pochodzących z budżetu powiatu, Miasta Gniezna i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego w latach  2019 i 2020 „wnioski będą rozpatrywane i weryfikowane według kolejności ich złożenia w urzędzie gminy”

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

  • art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 184, art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów

Dodatkowe informacje:

Wniosek należy składać w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

 

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych