BIPWtorek, 23.10.2018

Ogłoszenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2018 roku programu polityki zdrowotnej nr II/3/n p.n. "Program profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej " oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.

Okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 20.12.2018r.,

Kwota dotacji: 15.000 zł,

Data ogłoszenia konkursu: 11.01.2018r.,

 Data ostatecznego przyjęcia ofert: 02.02.2018 do godz. 15:30 

Ogłoszenie

Wyniki ogłoszenia

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych