BIPWtorek, 07.12.2021

Zaproszenie na spotkanie zorganizacjami pozarządowymi z powiatu gnieźnieńskiego

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowez pow.gnieźnieńskiego do udziału w spotkaniu dotyczącym idei sieciowania oraz wzmacnianialokalnych organizacji społecznych. Wydarzenie odbędzie się 3 marca 2015r. (wtorek) w g. 17:00-20:30, wCentrum Kultury "Scena to dziwna" w Gnieźnie (ul. Roosevelta 42 ). Spotkanie jest adresowane doprzedstawicieli/przedstawicielek organizacji pozarządowych z pow. gnieźnieńskiego,którym bliska jestidea sieciowania i wspólne działania na rzecz wzmocnienia sektora obywatelskiego.

Program spotkania:

  • Powitanie uczestników spotkania przez przedstawicieli samorządu powiatowego i gminnego oraz przez Prezesa WRK ZOP.
  • Przedstawienie federacji jaką jest Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (WRK ZOP) oraz korzyści z członkostwa w sieci WRK ZOP.
  • Diagnoza sytuacji organizacji pozarządowych w powiecie gnieżnieńskim ( m.in. aspekt współpracy wewnątrz środowiska pozarządowego oraz współpracy z samorządem). Wspólnie zastanowimy się jak polepszać sytuację organizacji w powiecie.
  • Prezentacja oferty merytorycznej dla NGOs oraz oferowanego wsparcia rzeczowego.

Wspólna dyskusja na temat potrzeb środowiska jest dla nas cenną wskazówką w planowaniu zarówno wsparcia merytorycznego dla organizacji jak i działań rzeczniczych. Jako sieć działająca w Wielkopolsce od 20 lat aktywnie włączamy się w tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju organizacji. Głośno mówimy o potrzebach organizacji i nie boimy się mówić tego, co inni wolą przemilczeć. Zapraszamy was do tworzenia silnego i samorządnego sektora, który wie czego chce i potrafi skutecznie działać w środowisku lokalnym oraz współpracować z administracją.

W razie ewentualnych pytań, informacji na temat spotkania oraz członkostwa w WRK ZOP udziela:
Powiatowa koordynatorka ds. sieciowania WRK ZOP: Maria Brykczyńska, maria.brykczynska@wrk.org.p
Biuro WRK ZOP: Małgorzata Sajkiewicz, adres e-mail: malgorzata.sajkiewicz@wrk.org.pl , nr tel. 61 85 30 930, ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań.

Proszę potwierdzić udział w spotkaniu u powiatowego koordynatora.Spotkanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z wyrazami szacunku,
Justyna K. Ochędzan (Prezes WRK ZOP)

drukuj:
udostępnij:
Dla mieszkańca
Jak załatwić sprawę Podgląd statusu kolejki Biuro rzeczy znalezionych Informator medyczny i wykaz aptek Nieodpłatna pomoc prawna Punkt paszportowy Organizacje Pozarządowe Społeczna Straż Rybacka Ogłoszenia Obrona Cywilna Rezerwacja rejestracji pojazdów
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych