BIPWtorek, 07.12.2021

Punkt paszportowy

W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego można zwrócić się o wydanie paszportu. Oprócz głównego punktu mającego siedzibę w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wniosek o wydanie paszportu na terenie Wielkopolski można składać w 4 delegaturach WUW – w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile oraz w 4 terenowych Punktach Paszportowych - w Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim oraz w Szamotułach. Gnieźnieński Punkt obsługuje głównie mieszkańców trzech powiatów: gnieźnieńskiego, wągrowieckiego i wrzesińskiego, aczkolwiek jeśli mieszkańcy innych powiatów byliby zainteresowani załatwieniem paszportu w Gnieźnie – nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu. Punkt w Gnieźnie jest otwarty od poniedziałku do piątku, przy czym w poniedziałki do godz. 16:45. 

Jaka jest procedura uzyskania paszportu – sprawdź tutaj

Na podstawie § 14 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964, 966, 991 i 1006) w ogłoszeniu Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2020 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wprowadza się zmiany dotyczące spraw paszportowych i spraw obywatelskich :

SPRAWY PASZPORTOWE (Wydział Spraw Obywatelskich)

w Terenowym Punkcie Paszportowym w Gnieźnie, przyjmowani są wyłącznie Klienci po ustaleniu terminu wizyty drogą telefoniczną pod nr tel.:                                 (061) 424-66-30

od 22 czerwca 2020 r. przywraca się standardowe godziny obsługi Klientów:

poniedziałek               od 10.00 do 16.45,

od wtorku do  piątku od 8.00 do 14.45,

Do budynku Urzędu wpuszczani są wyłącznie Klienci umówieni na wizytę telefonicznie.

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych