BIPCzwartek, 01.6.2023

Dom Dziecka w Gnieźnie

Adres:

Nazwa – Dom Dziecka
Adres – ul. Paczkowskiego 16, 62 – 200 Gniezno
Blog: www.dom-dziecka-gniezno.bloog.pl
Mail – dom-dziecka-gniezno@wp.pl
Tel./Fax – (61) 426 – 49 – 48
Tel. (61) 424 – 07 – 80
Tel. grupa chłopców – 0781 – 660 – 251
Tel. Grupa dziewcząt – 0693 – 258 – 914

Organ prowadzący:
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Dyrektor:
mgr Miłosz Dziurleja

Liczba miejsc:
30

Typ:
całodobowa placówka socjalizacyjna

Wiek wychowanków:
od urodzenia do 18 r.ż.;

Godziny i dni urzędowania:

 

  • placówka zapewnia wychowankom opiekę całodobowąprzez wszystkie dni w roku kalendarzowym
  • administracja czynna w dni powszednie w godzinach 7.30 – 15.30

Nazwa i numer konta bankowego:
PKO BP S.A. 18 1020 4115 0000 9402 0004 0683
/Z racji na pojawiające się przypadki nieuczciwych zbiórek towarów i pieniędzy na takie placówki jak nasza informujemy, że wszystkie prośby o pomoc kierujemy osobiście i nie korzystamy z żadnych firm i osób pośredniczących./

Rys historyczny:

 

Historia Domu Dziecka sięga roku 1939, kiedy to Sierociniecbył prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Wincentego a’Paulo.W latach pięćdziesiątych placówka stała się instytucją świeckąo nazwie Dom Małego Dziecka usytuowaną przy ulicy Łącznica.W roku 1981 siedzibą placówki został budynekprzy ulicy Paczkowskiego 16. Kolejne reformy wprowadzanew systemie oświaty oraz systemie pomocy społecznej sprawiły,iż od roku 1993r. dotychczasowa nazwa została zmienionana Dom Dziecka, przy niezmienionej działalności.Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo – wychowawczą,obejmującą całkowitą opieką dzieci pozbawionych całkowicie,częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiejod urodzenia do pełnoletności.Do 2003r. w placówce przebywało ponad 50 dzieci.Obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem dotyczącym placówekopiekuńczo – wychowawczych, nasz Dom jest przygotowanyna 30 miejsc. Mogą tu także przebywać dzieci niepełnosprawne,o ile nie wymagają stałej opieki medycznej.Wychowankowie mieszkają w dwóch grupach (chłopcy, dziewczęta).Prowadzone są zajęcia terapeutyczno - wychowawczeoraz praca z rodzicami, którzy wyrażą wolę podjęcia działańzmierzających do naprawy sytuacji rodziny.Dzieci starsze mogą uczestniczyć np. w pracach domowychi uczyć się czynności typowych dla życia rodzinnego,uczęszczają do szkół i przedszkoli, biorą udział w zajęciachna terenie placówki. Każde dziecko przebywające w naszym Domuma zagwarantowaną fachową opiekę medyczną, wychowawcząi terapeutyczną. Placówka przy realizacji podstawowych celówwspółpracuje z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie,Ośrodkami Adopcyjno-Opiekuńczymi, Sądami,Ośrodkami Pomocy Społecznej, instytucjami edukacyjnymi, Policją.

 


Regulamin placówki:: Regulamin Domu Dziecka w Gnieźnie

 

 

 

W imieniu wychowanków oraz pracowników serdecznie dziękuję WSZYSTKIM za okazywaną pomoc rzeczową oraz finansową kierowaną na rzecz naszego DOMU.

 

 

 

 

Miłosz Dziurleja

 

 

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki