BIPNiedziela, 28.5.2023

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci - Mielżyn

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika

Adres:

Mielżyn ul. Szkolna 15A
62-230 Witkowo

Tel. 61 477 50 02
Fax. 61 477 50 12

Opis:

  1. Dom jest placówką o zasięgu ponad lokalnym, przeznaczonym dla dzieci- dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie.
  2. Dom powstał w 1956r. od tego czasu realizuje zadania zlecone przez Wojewodę 
  3. Dom współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, osobami fizycznymi i prawnymi.
  4. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pochodzą głównie z dotacji przekazanej z budżetu państwa za pośrednictwem Starostwa.

Informacja na temat Domu:

Dom DPS w Mielżynie znajduje się w trakcie rozbudowy i modernizacji. W chwili obecnej dom ma 70 miejsc, większość pensjonariuszek mieszka w pokojach 2 i 3 osobowych. Każda z grup posiada jadalnię, kuchnię salę dziennego pobytu. W domu prowadzone są zajęcia rewalidacyjne w różnego typu pracowniach, rehabilitacji. Prowadzone są także zajęcia z zakresu szkoły specjalnej i szkoły życia. Ze względu na konieczność kontynuowania prac budowlanych, Dom poszukuje sponsora na sfinansowanie kolejnego segmentu, w którym znajdować się będą pomieszczenia kuchni i część medyczna a na piętrze pokoje mieszkalne.

Dyrektor:

siostra Wincenta Róża Mielewczyk

Akt prawny:

DPS działa na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą a Zgromadzeniem Sióstr Św. Dominika.

Godziny i dni urzędowania administracji:

poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 15:00.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki