BIPWtorek, 27.10.2020

Dostawa sprzętu komputerowego

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania

w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, zmiany: Dz. U. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537, Dz. U. Nr 273, poz. 2703) oraz zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt 12.5
zawiadamia
że dokonał wyboru Oferenta do wykonania przedmiotu zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego.

Wybrano ofertę firmy HARDSOFT TELEKOM ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań; cena netto = 28.620,00 zł, VAT = 6.296,40 zł, cena brutto = 34916,40 zł

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych