BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Informacja o przedłużeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.2
 

W związku z przypadającym na dzień 15 września 2008 roku zakończeniem oceny formalnej, uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Powodem przedłużenia oceny jest bardzo duża liczba złożonych wniosków.

W związku z powyższym termin oceny formalnej zostaje wydłużony do dnia 10 listopada 2008 r.
O wynikach oceny formalnej Beneficjenci zostaną pisemnie powiadomieni przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego
 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki