BIPNiedziela, 11.6.2023

Informacja o przesuniętym naborze wniosków na Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”
 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z brakiem ostatecznej decyzji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącym ustalenia kształtu linii demarkacyjnej pomiędzy Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnymi Programami Operacyjnymi planowany termin ogłoszenia naboru na Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” zostaje przesunięty na przełom III oraz IV kwartału 2008 roku.
 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki