BIPPoniedziałek, 13.7.2020

Informacja o przesuniętym naborze wniosków na Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”
 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z brakiem ostatecznej decyzji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącym ustalenia kształtu linii demarkacyjnej pomiędzy Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnymi Programami Operacyjnymi planowany termin ogłoszenia naboru na Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” zostaje przesunięty na przełom III oraz IV kwartału 2008 roku.
 

 

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych