BIPSobota, 03.6.2023

Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków
 

W związku z zakończeniem dnia 3 września 2008 roku oceny formalnej wniosków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Schemat I „Projekty inwestycyjne” i Schemat II „Specjalistyczne projekty doradcze” informujemy, że w ramach:

Schematu I - złożono 218 wniosków;
Schematu II - złożono 2 wnioski.

Pozytywnie oceniono i skierowano do dalszej oceny:
Schemat I - 97 wniosków;
Schemat II - 1 wniosek.

122 wnioski zostały ocenione negatywnie i odrzucone.

Alokacja środków z EFRR w ramach konkursu:
dla Schematu I Projekty inwestycyjne wynosi 7 500 000 PLN,
dla Schematu II Specjalistyczne projekty doradcze 500 000 PLN.
 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki