BIPPiątek, 09.6.2023

XLVIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

XLVIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

Uprzejmie zapraszam na XLVIII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 21grudnia 2017 roku o godz. 12:00 

w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

XLVIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

21 grudnia2017 roku

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu XLVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30listopada 2017r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2018.
  2. zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2018.
  3. zatwierdzanie planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2018.
  4. zatwierdzanie planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2018.
  5. zatwierdzenie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2018.
  6. zatwierdzenie planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2018.
  7. zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2018.
  8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie przy ul. Św. Jana 9 z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, na okres od 01.01.2018r. – 31.12.2018r.
  9. zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
 6. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2017 – 2031:
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2017 – 2031,
  3. opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
  4. dyskusja nad projektem uchwały,
  5. głosowanie uchwały.
 7. Uchwalenie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2018:
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2018,
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2018 rok,
  4. opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
  5. opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,
  6. dyskusja nad projektem uchwały,
  7. głosowanie uchwały.
 8. Informacja dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w przedmiociefunkcjonowania Szpitala Pomnik Chrztu Polski, a w szczególności sytuacji ekonomicznej szpitala.
 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i wykonania uchwał Rady.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki