BIPNiedziela, 11.4.2021

XLIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1868) w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego  z dnia 10 stycznia 2018 r. zwołuję nadzwyczajną XLIX sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 r. o godz. 800 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

 

XLIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

12 stycznia 2018 roku

Porządek obrad

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały:

a) uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2018-2031.

b)  uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2018.

c) uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż Powiat Gnieźnieński oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Zamknięcie sesji.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych