BIPCzwartek, 01.6.2023

LIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

Uprzejmie zapraszam na LIII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 26kwietnia 2018 roku o godz. 1200w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

 

LIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

26 kwietnia 2018 roku

Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu  LII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 marca 2018r.
 5. Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego w 2017 roku.
 6. Sprawozdanie dotyczące oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gnieźnieńskim za 2017 rok.              
 7. Informacja dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w przedmiocie funkcjonowania Szpitala Pomnik Chrztu Polski, a w szczególności sytuacji ekonomicznej szpitala.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i wykonania uchwał Rady.
 9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Wolne głosy i informacje.

  12.   Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Dariusz Igliński

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki