BIPŚroda, 07.6.2023

LIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

Uprzejmie zapraszam na LIV sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 24maja 2018 roku o godz. 1200w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

 

LIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

24 maja 2018 roku

Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu  LIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26kwietnia 2018r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały nr XLVI/320/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia             30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Gnieźnieńska Karta Seniora.
  2. przekazania przez Powiat Gnieźnieński darowizny nieruchomości położonej                    w Michalczy, gm. Kłecko.
  3. zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania
 6. Roczne sprawozdania z działalności i finansowe Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie za rok 2017 i przedstawienie planu finansowego na rok 2018.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie za rok 2017 oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 8. Sprawozdanie z relacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata  2013-2020 za rok 2017.
 9. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2016-2018 za rok 2017.
 10. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych za rok 2017.
 11. Informacja dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w przedmiocie funkcjonowania Szpitala Pomnik Chrztu Polski, a w szczególności sytuacji ekonomicznej szpitala.
 12. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i wykonania uchwał Rady.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki