BIPNiedziela, 04.6.2023

LV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 995) w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 maja 2018 r. zwołuję nadzwyczajną LV sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 r. o godz. 800 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

 

LV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

6 czerwca 2018 roku

Porządek obrad

 

Załącznik

  1. Otwarcie sesji

  2. Stwierdzenie kworum

  3. Przedstawienie porządku obrad

  4. Podjęcie uchwały:

  5. uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2018-2031.

  6. uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2018 roku.

  7. uchwała w sprawie: zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

  8. Zamknięcie sesji.

  9.  
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki