BIPPoniedziałek, 29.5.2023

LVI SESJA 2018 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

Szanowni Państwo

 
Uprzejmie zapraszam na LVI sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 21czerwca 2018 roku o godz. 1200w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

 

LVI SESJA 2018 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

21 czerwca 2018 roku

Porządek obrad

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 maja 2018 r.
 5. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 6 czerwca 2018 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. emisji obligacji przez Powiat Gnieźnieński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 2. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 3. ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Gnieźnieńskiego,
 4. powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 1. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
  1. sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2017 rok,
  2. sprawozdaniefinansowe Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2017,
  3. informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2017,
  4. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
   w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  5. wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2017 rok,
  6. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
   w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2017 rok,
  7. dyskusja absolutoryjna,
  8. podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego,
  9. podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
 2. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 4. Wolne głosy i informacje.
 5. Zamknięcie sesji.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki