BIPCzwartek, 08.6.2023

LVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

Szanowni Państwo,

 

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 995) w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. zwołuję nadzwyczajną LVII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 900 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

 

LVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

29 czerwca 2018 roku

Porządek obrad

 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały:

  1. w sprawie podziału powiatu gnieźnieńskiego na okręgi wyborcze;

  2. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przyjęcia przez Powiat Gnieźnieński od Polskich Kolei Państwowych S.A własności nieruchomości wchodzących w skład Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej;

  3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2018-2031.

  4. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2018 roku.;

  5. w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

    5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Dariusz Igliński

 

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki