BIPŚroda, 07.6.2023

Nabór wniosków o stypendia marszałka


Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, informuje o możliwości składania wniosków o stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

1. Uczą się lub studiują w trybie dziennym;
2. Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od: uczniowie 4,21, a słuchacze i studenci 4,01;
3. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 650,00 zł netto, a dla osoby samotnie wychowującej dziecko/dzieci 740 zł netto, zgodnie z Regulaminem §1 ust 4 pkt 5 lit. a i b;
4. Zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego;
5. W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia;
6. Złożą pełną dokumentację w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie ze względu na miejsce stałego zameldowania w terminie do:
• 25 września uczniowie,
• 20 października studenci/słuchacze.

Ogłoszenie listy stypendystów odbywa się na przełomie miesięcy listopad-grudzień danego roku kalendarzowego. Regulamin i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku i jego rozpatrzenia dostępne są na stronie internetowej UMWW pod tym adresem.

 

Wypełnione wnioski, wraz z załącznikami, należy złożyć w:

Wydziale Edukacji
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, pokój 2.27
62-200 Gniezno

Więcej informacji pod numerem tel. 61 424  07 49

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki