BIPNiedziela, 28.5.2023

II SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

Uprzejmie zapraszam na II sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu  13 grudnia 2018 roku o godz. 1200  w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

 

II SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

13 grudnia 2018 roku

Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22 listopada 2018r.
 5. Podjęcie uchwały:
 1. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
 2. w sprawie: delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 3. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Gnieźnieńskiego,
 4. w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach.
 1. Rolnictwo w Powiecie Gnieźnieńskim:
 1. Informacja o zadaniach i podejmowanych działaniach przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
 2. Informacja na temat działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie,
 3. Informacja o zadaniach podejmowanych przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu,
 4. Informacja o zadaniach podejmowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wojewódzki Inspektorat w Poznaniu. Oddział w Gnieźnie,
 5. Informacja o zadaniach i podejmowanych działaniach przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w Gnieźnie.
 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie  międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.  
 2. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 4. Wolne głosy i informacje.
 5. Zamknięcie sesji.

                                                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu

                                Dariusz Pilak

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki